O firmie

Energia z natury

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie

Produkty, które znajdują się w ofercie to:
estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, gliceryna farmaceutyczna i techniczna, bioetanol.

Prezes Zarządu

GRZEGORZ ŚLAK

Prawnik, finansista, a prywatnie miłośnik żużla i piłki nożnej. Jeden z prekursorów biopaliw w Polsce. Autor publikacji „Perspektywy rozwoju rynku biodiesla w Polsce i na świecie". W plebiscycie Gazety Krakowskiej został uznany Człowiekiem Roku za wdrażanie nowych technologii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz skuteczność w zdobywaniu nowych rynków.

W swojej długoletniej karierze zawodowej był członkiem rad nadzorczych oraz prezesem kilku spółek w branży paliwowej, biokomponentów oraz odnawialnych źródeł energii. Zwolennik niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystania czystych zasobów energetycznych.

Certyfikaty

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. posiada niezbędne koncesje, certyfikaty oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w branży biopaliwowej.

Certyfikat KZR INiG dla produkcji, obrotu i magazynowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych i bioetanolu.
System certyfikacji biopaliw i biopłynów (System KZR INiG) w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu w Polsce. Zasady systemu KZR INiG oparte są na wymaganiach określonych w dyrektywie 2009/28 / WE Parlament Europejski i Rada z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniając, a następnie uchylając dyrektywy 2001/77 / WE i 2003/30 / WE (dyrektywa RED (z ang. Renewable Energy Directive), czyli dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii). Wymagania systemu KZR INiG są zgodne z celami określonymi w dyrektywie, a także uwzględniają warunki lokalne. System KZR INIG znajduje się na liście zatwierdzonych systemów dobrowolnych na poz.17.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. w procesie produkcyjnym postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo aktywnie dba o środowisko naturalne oraz o racjonalne wykorzystanie zasobów. Wszystkie produkty są biodegradowalne oraz nietoksyczne, a wszystkie procesy zostały dostosowane do wyśrubowanych norm i standardów jakości w Europie.
Jedną z domen Spółki jest propagowanie oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, które są priorytetowym elementem polityki Unii Europejskiej.

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. przyłącza się również do apeli o zmniejszenie importu ropy naftowej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.